logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-05-30 01:28:39

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-043/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Usługa dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości i ich rodzin.

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości i ich rodzin od 01.08.2019r., na okres 24 miesięcy.

Aktualnie ubezpieczone są 83 osoby. Podana powyżej liczba ubezpieczonych stanowi wartość szacunkową, służącą jedynie do umożliwienia Zamawiającemu porównanie oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Ostateczna ilość ubezpieczonych zostanie ustalona po dokonaniu wyboru oferty na podstawie indywidualnych deklaracji pracowników wyrażających chęć przystąpienia do ubezpieczenia. Miesięczna składka pozostanie niezmienna bez względu na ilość osób zgłoszonych do ubezpieczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo przystąpienia do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy nowych pracowników, jak również rezygnacji z ubezpieczenia.

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby przebywające na:

- zwolnieniu lekarskim,

- w szpitalu,

- w hospicjum,

- w zakładzie opiekuńczo-leczniczym,

- na zasiłku rehabilitacyjnym,

- na urlopie związanym z rodzicielstwem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

- na urlopie bezpłatnym,

i nie orzeczono w stosunku do pracownika niezdolności do pracy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia a zarazem minimalny zakres ubezpieczenia znajduje się w załączniku nr 1.

 


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1557306054.pdf [514 kB]
Data składania ofert: 2019-05-17 15:00:00
Miejsce składania ofert: Ofertę można przesłać mailem na adres: zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie ŚCP pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-08 11:00:54
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-08 11:05:02
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-05-08 11:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (minimalny zakres ubezpieczenia)
Plik do pobrania: 1557306126.pdf [340 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-08 11:02:06
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-08 11:05:02
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-05-08 11:02:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (pdf)
Plik do pobrania: 1557306167.pdf [508 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-08 11:02:47
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-08 11:05:02
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-05-08 11:02:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy (doc)
Plik do pobrania: 1557306210.docx [747 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-08 11:03:31
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-08 11:05:02
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-05-08 11:03:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 3 - Informacja o grupie ubezpieczonych
Plik do pobrania: 1557306250.pdf [263 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-08 11:04:10
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-08 11:05:02
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-05-08 11:04:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1559825896.pdf [165 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-06-06 14:58:16
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-06-06 14:58:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-06-06 14:58:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;