logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-05-30 00:56:02

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-048/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Zakup materiałów oraz sprzętu biurowego na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup materiałów oraz sprzętu biurowego na potrzeby ŚCP zgodnie z  załącznikiem nr 1 - stanowiącym jednocześnie FORMULARZ OFERTOWY.

Termin realizacji: w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy, dostawa jednorazowa do siedziby Zamawiającego w godzinach pracy od  poniedziałku do piątku 7:30 do 15:30.

Płatność: przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej do Zamawiającego FV z 14 dniowym terminem płatności.

Zamawiający informuje, że faktura/rachunek zostanie zapłacona metodą split payment zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 62).

 


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1557752533.pdf [387 kB]
Data składania ofert: 2019-05-20 11:00:00
Miejsce składania ofert: Ofertę z pełnymi kosztami zakupu i dostawy można przesłać wypełniając FORMULARZ OFERTOWY na adres mailowy zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie ŚCP pokój 701c lub przesłać pocztą.

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-13 15:02:13
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-13 15:03:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-05-13 15:02:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)
Plik do pobrania: 1557752576.pdf [1640 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-13 15:02:37
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-13 15:03:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-05-13 15:02:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1559049799.pdf [132 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-28 15:23:19
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-28 15:23:28
Odpowiedzialny merytorycznie: Bartosz Rozpondek - Dyrektor
Dokument podpisano: 2019-05-28 15:23:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;