logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-05-30 01:51:10

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-049/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Usługa montażu i zakupu żaluzji pionowych w pomieszczeniach biurowych Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa montażu i zakupu żaluzji pionowych

A) w terminie do 05.06.2019r. żaluzji o wymiarach:

1. Szerokość: ok. 406 cm, wysokość ok. 190 cm - 1 szt. (podzielone na 2 części)

2. Szerokość: ok. 275 cm, wysokość ok. 190 cm - 1 szt. (w całości)

(Powyższe wymiary: ± 2 cm)

 

B) w terminie do 01-05.07.2019r. żaluzji o wymiarach:

1. Szerokość: ok. 406 cm, wysokość ok. 190 cm - 2 szt. (podzielone na 2 części)

2. Szerokość: ok. 407 cm, wysokość ok. 190 cm - 1 szt. (podzielone na 2 części)

 (Powyższe wymiary: ± 2 cm)

 

Powyższa usługa obejmuje również demontaż zużytych żaluzji w miejsce których zostaną zamontowane wyżej wymienione żaluzje.

Żaluzje wykonane z materiału - pasy (lamele) w kolorze barw podstawowych, ostateczny kolor zostanie zatwierdzony po wyborze najkorzystniejszej oferty. Montaż żaluzji na szynie w kolorze białym, zamontowanej do sufitu (sufit podwieszany kasetonowy) wraz z mechanizmem pozwalającym na rozproszenie światła lub zaciemnienie pomieszczenia.

Wszystkie materiały potrzebne do montażu żaluzji zapewnia Wykonawca. Realizacja usługi w godzinach pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku
w godzinach od 07:30-15:30

W celu przygotowania oferty Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania niezbędnych pomiarów przez Wykonawców.

Gwarancja - 2 lata

Termin wykonania zamówienia: żaluzje określone w pkt A) w terminie do 05.06.2019 oraz żaluzje określone w pkt B) w terminie 01-05.07.2019r. Zostanie zawarta umowa na montaż i zakup żaluzji.

Płatność: przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej do Zamawiającego FV z 14 dniowym terminem płatności. Zamawiający informuje, że faktura/rachunek zostanie zapłacona metodą split payment zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 62).

 


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1557836524.pdf [451 kB]
Data składania ofert: 2019-05-20 13:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty wraz z pełnymi kosztami montażu i zakupu należy składać mailowo na adres: zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie pok. 701c.

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-14 14:22:04
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-14 14:23:14
Odpowiedzialny merytorycznie: Bartosz Rozpondek - Dyrektor
Dokument podpisano: 2019-05-14 14:22:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy (pdf)
Plik do pobrania: 1557836566.pdf [126 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-14 14:22:46
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-14 14:23:14
Odpowiedzialny merytorycznie: Bartosz Rozpondek - Dyrektor
Dokument podpisano: 2019-05-14 14:22:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1558685327.pdf [145 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-24 10:08:47
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-24 10:09:08
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-05-24 10:08:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;