logo bip

Czas wygenerowania treści 2019-11-13 04:21:13

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-050/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Zakup/odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego

Opis przedmiotu zamówienia:

zakup/odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego do podpisywania dokumentów do ZUS oraz opatrywania dokumentów elektronicznych (pakietu office, pdf) bezpiecznym podpisem elektronicznym - szt 1. na okres 1 roku.

 


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1558010713.pdf [512 kB]
Data składania ofert: 2019-05-23 11:00:00
Miejsce składania ofert: mailem na adres: zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie ŚCP pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-05-16 14:45:13
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-05-16 14:44:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1558702211.pdf [174 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-05-24 14:50:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-05-24 14:50:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;