logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-06-07 00:43:26

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-051/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Zakup i dostawa środków czyszczących do ekspresów ciśnieniowych, będących na wyposażeniu Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup 10 szt. po 500 ml. - uniwersalnych środków do usuwania kamienia, pasujących do posiadanych przez Zamawiającego ekspresów ciśnieniowych: Krups, Nivona.

 

Termin realizacji: w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia. W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszty dostawy do siedziby Zamawiającego (poniedziałek-piątek od 07:30 do 15:00).

Płatność: przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej do Zamawiającego FV z 14 dniowym terminem płatności.

Zamawiający informuje, że faktura/rachunek zostanie zapłacona metodą split payment zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 62).

 


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1558342551.pdf [386 kB]
Data składania ofert: 2019-05-27 13:00:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy przesłać mailem na adres: zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie ŚCP pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-20 10:55:51
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-20 10:56:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-05-20 10:55:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy (pdf)
Plik do pobrania: 1558342596.pdf [118 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-20 10:56:36
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-20 10:56:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-05-20 10:56:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1559305093.pdf [148 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-05-31 14:18:13
Odpowiedzialny merytorycznie: Bartosz Rozpondek - Dyrektor
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;