logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-06-07 00:35:43

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-052/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Sporządzenie specjalistycznej opinii dotyczącej ustalenia wartości rynkowej nabytych w ramach projektu wartości niematerialnej i prawnej

Opis przedmiotu zamówienia:

wycena wartości rynkowej wykonanej na zlecenie wartości niematerialnej i prawnej umożliwiającej wdrożenie innowacyjnego rozwiązania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1558433625.pdf [773 kB]
Data składania ofert: 2019-05-28 14:00:00
Miejsce składania ofert: mailem na adres: zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie ŚCP pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-05-21 11:23:19
Ostatnia aktualizacja: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-05-21 12:13:45
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-05-21 11:23:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy PDF
Plik do pobrania: 1558430620.pdf [138 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-05-21 11:23:40
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-05-21 11:23:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy DOC
Plik do pobrania: 1558430643.docx [74 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-05-21 11:24:03
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-05-21 11:23:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1559305774.pdf [160 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-05-31 14:29:34
Odpowiedzialny merytorycznie: Bartosz Rozpondek Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2019-05-31 14:29:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;