logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-06-07 00:45:50

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-055/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Zakup czterech telefonów komórkowych na potrzeby ŚCP

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup czterech sztuk telefonów komórkowych fabrycznie nowych, I gatunku bez wad. Telefony komórkowe nie mogą posiadać blokady SIMLOCK. Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt dostarczyć telefony do siedziby Zamawiającego w terminie 10 dni od daty złożenia zamówienia. Kolorystyka telefonów oraz etui zostanie ustalona z wybranym Wykonawcą zgodnie ze złożoną ofertą. Wykonawca może zaoferować tylko jeden model telefonu.


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1559558183.pdf [741 kB]
Data składania ofert: 2019-06-10 11:00:00
Miejsce składania ofert: mailem na adres: zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie ŚCP pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-06-03 12:36:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Bartosz Rozpondek Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2019-06-03 12:35:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy PDF
Plik do pobrania: 1559558252.pdf [129 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-06-03 12:37:32
Odpowiedzialny merytorycznie: Bartosz Rozpondek Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2019-06-03 12:37:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1560501826.pdf [131 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-06-14 10:43:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-06-14 10:43:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;