logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-06-07 01:01:13

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-057/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksera.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do posiadanych przez Zamawiającego drukarek i ksera. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1. Dostawa jednorazowa do siedziby Zamawiającego w godzinach pracy (pn. - pt. od 7:30 do 15:30). Zamawiający wymaga odbioru oraz utylizacji zużytych (zakupionych) materiałów eksploatacyjnych na koszt Wykonawcy, do których zostanie wystawiona karta przekazania odpadu. Zamawiający może wymagać odbioru zużytych  materiałów eksploatacyjnych sukcesywnie (tj. minimum w dwóch częściach).


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1560169735.pdf [500 kB]
Data składania ofert: 2019-06-17 12:00:00
Miejsce składania ofert: Ofertę z pełnymi kosztami należy przesłać drogą mailową na adres zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-06-10 14:28:55
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-06-10 14:28:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 1 SOPZ
Plik do pobrania: 1560169779.pdf [139 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-06-10 14:29:39
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-06-10 14:29:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 2 Formularz ofertowy
Plik do pobrania: 1560169808.pdf [173 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-06-10 14:30:08
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-06-10 14:30:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1561537645.pdf [365 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-06-26 10:27:25
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-06-26 10:26:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;