logo bip

Czas wygenerowania treści 2019-11-13 04:21:05

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-064/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Zakup i dostawa drabin dwustopniowych (15 sztuk) wraz z transportem do siedziby Zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa drabin dwustopniowych (15 sztuk) wraz z transportem do siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć drabiny do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w jego siedzibie w godzinach pracy tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.

 


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1560508385.pdf [815 kB]
Data składania ofert: 2019-06-24 15:30:00
Miejsce składania ofert: Ofertę z pełnymi kosztami należy przesłać drogą mailową na adres zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-06-14 12:33:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-06-14 12:32:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 1 SOPZ
Plik do pobrania: 1560508495.docx [947 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-06-14 12:34:55
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-06-14 12:34:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 2 Formularz ofertowy
Plik do pobrania: 1560508537.pdf [174 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-06-14 12:35:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-06-14 12:35:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 3 wzór umowy
Plik do pobrania: 1560508562.pdf [601 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-06-14 12:36:02
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-06-14 12:35:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1562591624.pdf [196 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-07-08 15:13:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-08 15:13:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;