logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-06-07 02:29:43

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-065/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Zakup 10 szt. teczek do podpisu na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup 10 szt. teczek do podpisu na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w poniższej specyfikacji:

- teczka do podpisu w formacie A4, wykonana z litej tektury, pokrytej skóropodobnym tworzywem, grzbiet wykonany harmonijkowo, kartki wewnętrzne kartonowe, białe z jednym lub dwoma otworami pozwalającymi sprawdzić zawartość teczki, zawartość minimum 16 kartek.

Termin realizacji: w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, dostawa jednorazowa do siedziby Zamawiającego w godzinach pracy od  poniedziałku do piątku 7:30 do 15:30.

Płatność: przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej do Zamawiającego FV z 14 dniowym terminem płatności.

Zamawiający informuje, że faktura/rachunek zostanie zapłacona metodą split payment zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 62).

 


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1560760885.pdf [397 kB]
Data składania ofert: 2019-06-24 13:00:00
Miejsce składania ofert: Ofertę można przesłać na adres mailowy zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie ŚCP pokój 701c . Decyduje data wpływu do Zamawiającego.

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-06-17 10:41:25
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-06-17 10:41:56
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-06-17 10:41:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy (pdf)
Plik do pobrania: 1560760910.pdf [96 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-06-17 10:41:50
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-06-17 10:41:56
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-06-17 10:41:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1561463081.pdf [147 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-06-25 13:44:41
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-06-25 13:44:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-06-25 13:44:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;