logo bip

Czas wygenerowania treści 2019-12-09 23:09:53

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-066/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Zakup i dostawa sprzętu oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w podziale na dwie części.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa sprzętu oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w podziale na dwie części. Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu Zamówienia  do siedziby Zamawiającego w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od 07:30-15:30 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), wraz z wniesieniem do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń.

 Szczegółowy opis przedmiot Zamówienia dla każdej części znajduje się w załączniku nr 1 (SOPZ).

 


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1560948081.pdf [1090 kB]
Data składania ofert: 2019-07-01 12:00:00
Miejsce składania ofert: Ofertę z pełnymi kosztami należy przesłać drogą mailową na adres zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-06-19 14:41:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-06-19 14:41:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 1 SOPZ dla części nr 1 i części nr 2
Plik do pobrania: 1560948108.pdf [1786 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-06-19 14:41:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-06-19 14:41:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał 2 Formularz ofertowy część 1
Plik do pobrania: 1560948128.pdf [493 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-06-19 14:42:08
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-06-19 14:42:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał 3 Wzór umowy część 1
Plik do pobrania: 1560948144.pdf [1322 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-06-19 14:42:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-06-19 14:42:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał 4 Formularz ofertowy część 2
Plik do pobrania: 1560948158.pdf [392 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-06-19 14:42:38
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-06-19 14:42:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał 5 Wzór umowy część 2
Plik do pobrania: 1560948173.pdf [1318 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-06-19 14:42:53
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-06-19 14:42:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1563525460.pdf [302 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-07-19 10:37:40
Odpowiedzialny merytorycznie: Anna Formejster Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-19 10:37:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;