logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-06-07 01:19:11

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-067/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Usługa emisji programów informacyjnych.

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa emisji programów informacyjnych dla osób trzecich na dwóch odbiornikach telewizyjnych umieszczonych w siedzibie Zamawiającego. Usługodawca umożliwi odbiór kanałów informacyjnych za pomocą Internetu (np.: na urządzeniach z systemem android / android TV) oraz sygnału cyfrowego na telewizorach. Zamawiający pod pojęciem kanały informacyjne rozumie: kanał publikujący informacje, wydarzenia z kraju i ze świata, spotkania/rozmowy polityczne i biznesowe, notowania giełdowe itp. Programy emitowane przez Usługodawcę muszą być w języku polskim. Usługodawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia do dystrybuowania sygnałów oraz prowadzenia działalności związanej z emisją kanałów informacyjnych.

Termin realizacji umowy: 12 miesięcy.

Płatność: jednorazowa, przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej do Zamawiającego FV z 14 dniowym terminem płatności.

Zamawiający informuje, że faktura/rachunek zostanie zapłacona metodą split payment zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 62).

 


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1561377074.pdf [411 kB]
Data składania ofert: 2019-06-28 09:00:00
Miejsce składania ofert: Wypełniony formularz ofertowy z pełnymi kosztami można przesłać na adres mailowy zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie ŚCP pokój 701c.Decyduje data wpływu do Zamawiającego.

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-06-24 13:51:14
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-06-24 13:52:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Bartosz Rozpondek - Dyrektor
Dokument podpisano: 2019-06-24 13:51:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy (pdf)
Plik do pobrania: 1561377095.pdf [104 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-06-24 13:51:35
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-06-24 13:52:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Bartosz Rozpondek - Dyrektor
Dokument podpisano: 2019-06-24 13:51:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy (doc)
Plik do pobrania: 1561377115.docx [748 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-06-24 13:51:55
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-06-24 13:52:05
Odpowiedzialny merytorycznie:
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1561965098.pdf [121 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-07-01 09:10:32
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-07-01 09:11:38
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-01 09:10:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;