logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-06-07 02:38:20

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-068/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Usługa cateringu podczas spotkań informacyjnych i warsztatów - lipiec/sierpień 2019 r.

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa cateringu podczas spotkań informacyjnych i warsztatów -  lipiec/sierpień 2019 r.

 


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1561380417.pdf [683 kB]
Data składania ofert: 2019-06-28 08:00:00
Miejsce składania ofert: mailem na adres: krzysztof.winter@scp-slask.pl lub złożyć osobiście pod adresem: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, Wydział Informacji i Promocji (decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego)

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-06-24 14:46:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Bartosz Rozpondek Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2019-06-24 14:45:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy
Plik do pobrania: 1561380449.doc [791 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-06-24 14:47:29
Odpowiedzialny merytorycznie: Bartosz Rozpondek Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2019-06-24 14:47:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1561718677.pdf [133 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-06-28 12:44:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Bartosz Rozpondek - Dyrektor
Dokument podpisano: 2019-06-28 12:44:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;