logo bip

Czas wygenerowania treści 2019-12-09 23:10:49

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-069/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Przedłużenie lub zakup licencji oprogramowania antywirusowego z firewall dla komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedłużenie do 22 lipca 2020 roku 174 licencji oprogramowania antywirusowego wystawionych dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości lub zakup nowych licencji oprogramowania antywirusowego dla komputerów stacjonarnych oraz co najmniej czterech serwerów z systemami Windows Server 2008R2 i Windows Server 2016, oraz przedłużenie lub zakup nowych 18 licencji oprogramowania antywirusowego dla urządzeń mobilnych (9 szt. tabletów oraz 9 szt. smartfonów posiadanych przez Zamawiającego), współpracującego z obecnie posiadanym przez Zamawiającego i wdrożonym serwerem aktualizacji Eset Remote Administrator Serwer obsługiwanego narzędziem Eset Remote Administrator Console . Podstawowe funkcje jakie musi posiadać ww. oprogramowanie to antywirus, antyspyware, system zapobiegania włamaniom HIPS, kontrola urządzeń peryferyjnych, zapora osobista, antyspam, kontrola treści. Pakiet musi zawierać konsolę umożliwiającą zarządzanie licencjami, ustawieniami oprogramowania antywirusowego na stacjach roboczych, serwerach oraz urządzeniach mobilnych. Konsola dostępna w języku polskim.


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1562852486.pdf [606 kB]
Data składania ofert: 2019-07-18 12:00:00
Miejsce składania ofert: Ofertę z pełnymi kosztami należy przesłać drogą mailową na adres zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-07-11 15:41:26
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-11 15:41:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy
Plik do pobrania: 1562852514.pdf [137 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-07-11 15:41:54
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-11 15:41:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1563540906.pdf [170 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-07-19 14:55:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Anna Formejster Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-19 14:55:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;