logo bip

Czas wygenerowania treści 2019-12-10 07:19:26

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1sz- 68/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 5 edycji jednodniowego szkolenia dla 35 uczestników (łącznie w odniesieniu do wszystkich edycji) z tematu „Kurs doskonalenia techniki jazdy.”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 5 edycji jednodniowego szkolenia dla 35 uczestników (łącznie w odniesieniu do wszystkich edycji) z tematu „Kurs doskonalenia techniki jazdy.” w ramach Projektu pt. „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem szkoleń w ramach Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, dla poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej -konkurs” (dalej Projekt)

 


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1563196006.pdf [905 kB]
Data składania ofert: 2019-07-22 12:00:00
Miejsce składania ofert: w wersji elektronicznej na adres e-mail zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie ŚCP pok. 701c (VII piętro), ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-07-15 15:06:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-15 15:06:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik do pobrania: 1563196022.pdf [906 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-07-15 15:07:02
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-15 15:06:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 2 Formularz ofertowy (PDF)
Plik do pobrania: 1563196050.pdf [232 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-07-15 15:07:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-15 15:07:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 2 Formularz ofertowy (DOC)
Plik do pobrania: 1563196073.docx [724 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-07-15 15:07:53
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-15 15:07:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 3 Wykaz usług zrealizowanych przez Wykonawcę
Plik do pobrania: 1563196119.pdf [139 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-07-15 15:08:39
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-15 15:08:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 4 Wzór umowy
Plik do pobrania: 1563196135.pdf [2069 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-07-15 15:08:55
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-15 15:08:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1563962502.pdf [212 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-07-24 12:01:42
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-24 12:01:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;