logo bip

Czas wygenerowania treści 2019-12-10 07:19:31

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-070/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Sporządzenie specjalistycznej opinii dotyczącej ustalenia wartości rynkowej nabytych w ramach projektu wartości niematerialnej i prawnej

Opis przedmiotu zamówienia:

wycena wartości rynkowej wykonanej na zlecenie wartości niematerialnej i prawnej  - wykonany na zlecenie zamawiającego kompleksowy system informatyczny typu ERP wspierający działalność  przedsiębiorstwa w pełnym zakresie jego działalności, od planowania produkcji i zaopatrzenia, przez zarządzanie produkcją, rozliczanie zarówno ilościowe i wartościowe, zarządzanie finansami, zasobami ludzkimi i materiałowymi aż po sprzedaż i przygotowanie gotowych produktów do odbioru przez klienta.

 


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1563268003.pdf [755 kB]
Data składania ofert: 2019-07-23 15:00:00
Miejsce składania ofert: mailem na adres: zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie ŚCP pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-07-16 11:06:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-16 11:06:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy
Plik do pobrania: 1563268032.pdf [139 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-07-16 11:07:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-16 11:06:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1564483930.pdf [163 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-07-30 12:52:10
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-30 12:52:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;