logo bip

Czas wygenerowania treści 2019-12-10 07:19:20

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1sz-69/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 4 edycji jednodniowego szkolenia dla 56 uczestników (łącznie w odniesieniu do wszystkich edycji) z tematu „Ergonomia na stanowisku pracy-profilaktyka zachowań.”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu  i przeprowadzeniu 4 edycji jednodniowego szkolenia dla 56 uczestników (łącznie w odniesieniu do wszystkich edycji) z tematu „Ergonomia na stanowisku pracy-profilaktyka zachowań." w ramach Projektu pt. „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem szkoleń w ramach Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy,  dla poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej -konkurs" (dalej Projekt)


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1563370991.pdf [1086 kB]
Data składania ofert: 2019-07-25 11:00:00
Miejsce składania ofert: w wersji elektronicznej na adres e-mail zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie ŚCP pok. 701c (VII piętro), ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-07-17 15:43:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-17 15:43:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
SOPZ
Plik do pobrania: 1563371027.pdf [920 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-07-17 15:43:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-17 15:43:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 2 Formularz ofertowy (PDF)
Plik do pobrania: 1563371262.pdf [241 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-07-17 15:47:42
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-17 15:47:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 2 Formularz ofertowy (DOC)
Plik do pobrania: 1563371283.docx [724 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-07-17 15:48:03
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-17 15:47:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 3 Wykaz usług Wnioskodawca (PDF)
Plik do pobrania: 1563371345.pdf [108 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-07-17 15:49:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-17 15:49:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 3 Wykaz usług Wnioskodawca (DOC)
Plik do pobrania: 1563371362.docx [723 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-07-17 15:49:22
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-17 15:49:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 4 Wykaz usług Trener (PDF)
Plik do pobrania: 1563371396.pdf [119 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-07-17 15:49:56
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-17 15:49:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 4 Wykaz usług Trener (DOC)
Plik do pobrania: 1563371444.docx [723 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-07-17 15:50:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-17 15:50:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Wzór umowy
Plik do pobrania: 1563371461.pdf [1103 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-07-17 15:51:01
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-17 15:50:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1564483706.pdf [204 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-07-30 12:48:26
Ostatnia aktualizacja: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-07-30 12:48:26
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-30 12:44:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;