logo bip

Czas wygenerowania treści 2019-12-09 23:10:24

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-072/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Zakup telefonów bezprzewodowych.

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Zakup 4 sztuk telefonów bezprzewodowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. Telefon bezprzewodowy o minimalnych wymaganiach tj.: linia telefoniczna analogowa, identyfikacja numeru przychodzącego, książka telefoniczna min. 20 wpisów, wyświetlacz, liczba słuchawek w komplecie - 2 szt., baza oraz dodatkowa stacja na drugą słuchawkę, kolor czarny/srebrny.

Funkcje telefonu: podświetlenie wyświetlacza, tryb głośnomówiący, przywołanie słuchawki, menu w języku polskim, zasilanie słuchawki: 2 akumulatory AAA NIMH, zasięg słuchawek w pomieszczeniach do 50 metrów.  

Wyposażenie: baza, stacja na drugą słuchawkę, instrukcja obsługi w języku polskim, przewód telefoniczny, dwie słuchawki, zasilacze dla bazy i dla stacjina drugą słuchawkę.

Gwarancja:

a) Wykonawca zapewni obsługę gwarancyjną producenta dostarczonego aparatu w okresie min. 24 miesięcy od dnia jego dostawy i min 6 miesięcy dla baterii od dnia jego dostawy. Okres gwarancyjny rozpocznie się od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

b) Gwarancja obejmuje: wady materiałowe i konstrukcyjne, a także niespełnienie deklarowanych przez producenta parametrów i/lub funkcji użytkowych, naprawę wykrytych uszkodzeń w tym wymianę uszkodzonych podzespołów na nowe, usuwanie wykrytych usterek i błędów funkcjonalnych w działaniu urządzenia.

c) Wykonawca zapewni bezpłatny odbiór uszkodzonego i dostarczenie naprawionego wolnego od wad sprzętu. Odbiór i dostarczenie sprzętu dokonany będzie z siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

d) Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość związanych z tym kosztów.

Termin wykonania zamówienia: 10 dni od daty podpisania umowy.

Zamawiający informuje, że faktura/rachunek zostanie zapłacona metodą split-payment zgodnie
z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 62).

 

 


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1563959157.pdf [504 kB]
Data składania ofert: 2019-07-30 11:00:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z kosztami dostawy można przesłać mailem na adres: zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie ŚCP pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-07-24 10:59:58
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-07-24 11:05:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-24 10:59:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)
Plik do pobrania: 1563958848.pdf [110 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-07-24 11:00:48
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-07-24 11:01:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 0000-00-00 00:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (doc)
Plik do pobrania: 1563958882.docx [744 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-07-24 11:01:22
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-07-24 11:01:44
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-24 11:01:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1564566874.pdf [140 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-07-31 11:54:34
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-07-31 11:54:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-31 11:54:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;