logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-07-02 07:20:28

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-074/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Usługa montażu i zakupu żaluzji pionowych w pomieszczeniach biurowych Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa montażu i zakupu żaluzji pionowych o wymiarach:

-   Szerokość: ok. 406 cm, Wysokość: ok. 190 cm -  1 szt.
    (podzielone na 2 części z osobnymi mechanizmami do regulacji lameli)

-   Szerokość: ok. 406 cm, Wysokość: ok. 191 cm - 1 szt.
    (podzielone na 2 części z osobnymi mechanizmami do regulacji lameli)

-   Szerokość: ok. 406 cm, Wysokość: ok. 193 cm - 1 szt.
    (podzielone na 2 części z osobnymi mechanizmami do regulacji lameli)

-   Szerokość: ok. 177 cm, Wysokość: ok. 190 cm - 1 szt.

(Powyższe wymiary: ± 2 cm)

Powyższa usługa obejmuje również demontaż zużytych żaluzji w miejsce których zostaną zamontowane wyżej wymienione żaluzje.

Gwarancja - 2 lata

Żaluzje wykonane z materiału - pasy (lamele) w kolorze barw podstawowych, ostateczny kolor zostanie zatwierdzony po wyborze najkorzystniejszej oferty. Montaż żaluzji na szynie w kolorze białym, zamontowanej do sufitu (sufit podwieszany kasetonowy) wraz z mechanizmem pozwalającym na rozproszenie światła lub zaciemnienie pomieszczenia.

Wszystkie materiały potrzebne do montażu żaluzji zapewnia Wykonawca.

Realizacja usługi w godzinach pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku
w godzinach od 07:30-15:30

W celu przygotowania oferty Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania niezbędnych pomiarów przez Wykonawców.

Termin wykonania zamówienia: w ciągu 21 dni od daty zawarcia umowy.

Płatność: przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej do Zamawiającego FV z 14 dniowym terminem płatności.

Zamawiający informuje, że faktura/rachunek zostanie zapłacona metodą split payment zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 62).

 


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1563964958.pdf [550 kB]
Data składania ofert: 2019-07-31 13:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty wraz z pełnymi kosztami montażu i zakupu należy składać mailowo na adres: zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie pok. 701c.

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-07-24 12:42:38
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-07-24 12:45:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-24 12:42:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy (pdf)
Plik do pobrania: 1563965004.pdf [158 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-07-24 12:43:24
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-07-24 12:45:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-24 12:43:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1564738545.pdf [171 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-08-02 11:35:45
Odpowiedzialny merytorycznie: Anna Formejster Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-08-02 11:35:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;