logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-07-02 08:34:50

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-073/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Zakup i dostawa komputerów przenośnych na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa komputerów przenośnych na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu Zamówienia do siedziby Zamawiającego w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od 07:30-15:30 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), wraz z wniesieniem do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń. Szczegółowy opis przedmiot Zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 (SOPZ).


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1563967756.pdf [884 kB]
Data składania ofert: 2019-08-02 12:00:00
Miejsce składania ofert: mailem na adres: zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie ŚCP pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-07-24 13:29:16
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-24 13:29:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
SOPZ.pdf
Plik do pobrania: 1563967794.pdf [1041 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-07-24 13:29:54
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-24 13:29:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy
Plik do pobrania: 1563967818.pdf [390 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-07-24 13:30:18
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-24 13:30:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Wzór przyszłej umowy
Plik do pobrania: 1563967861.pdf [1322 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-07-24 13:31:01
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-24 13:30:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1565781185.pdf [184 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-08-14 13:13:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-08-14 13:12:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;