logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-07-02 08:02:29

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-075/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Zakup i dostawa wiatraków kolumnowych z jonizatorem i elektronicznym nawilżaczem powietrza w ilości 60 sztuk wraz z transportem do siedziby Zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa wiatraków kolumnowych z jonizatorem i elektronicznym nawilżaczem powietrza w ilości 60 sztuk wraz z transportem do siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wiatraki do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w jego siedzibie w godzinach pracy tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1563972181.pdf [839 kB]
Data składania ofert: 2019-08-01 15:30:00
Miejsce składania ofert: Ofertę z pełnymi kosztami należy przesłać drogą mailową na adres zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-07-24 14:43:01
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-24 14:42:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 1 SOPZ
Plik do pobrania: 1563972205.pdf [122 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-07-24 14:43:25
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-24 14:43:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 2 Formularz ofertowy
Plik do pobrania: 1563972228.pdf [174 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-07-24 14:43:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-24 14:43:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 3 Wzór umowy
Plik do pobrania: 1563972252.pdf [820 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-07-24 14:44:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-24 14:44:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1564746805.pdf [161 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-08-02 13:53:25
Odpowiedzialny merytorycznie: Anna FORMEJSTER Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-08-02 13:53:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;