logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-07-02 08:37:29

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1sz-72/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Organizacja i przeprowadzenie 5 edycji jednodniowego szkolenia dla 35 uczestników z tematu "Kurs doskanalenia techniki jazdy" w ramach projektu 8.3.2.

Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1564043877.pdf [492 kB]
Data składania ofert: 2019-07-31 11:00:00
Miejsce składania ofert: Ofertę (formularz ofertowy -zał nr 2) wraz z załącznikami należy złożyć w wersji elektronicznej na adres zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie ŚCP lub wysłać pocztą zgodnie z treścią zapytania ofertowego.Decyduje data wpływu do Zamawiającego.

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-07-25 10:37:57
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-07-25 10:43:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-25 10:37:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Plik do pobrania: 1564043901.pdf [482 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-07-25 10:38:21
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-07-25 10:43:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-25 10:38:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
Plik do pobrania: 1564043958.pdf [124 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-07-25 10:39:18
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-07-25 10:43:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-25 10:39:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 3 Wykaz usług zrealizowanych przez Wykonawcę
Plik do pobrania: 1564043996.pdf [75 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-07-25 10:39:56
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-07-25 10:43:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-25 10:39:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Załącznik nr 4 - Wzór umowy
Plik do pobrania: 1564044051.pdf [1132 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-07-25 10:40:51
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-07-25 10:43:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-07-25 10:40:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1564655282.pdf [190 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-08-01 12:28:02
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-08-01 12:27:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;