logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-07-02 07:37:29

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1sz-79/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Zorganizowanie i przeprowadzenie 4 edycji jednodniowego szkolenia dla 56 uczestników (łącznie w odniesieniu do wszystkich edycji) z tematu „Ergonomia na stanowisku pracy-profilaktyka zachowań."

Opis przedmiotu zamówienia:

Zorganizowanie i przeprowadzenie 4 edycji jednodniowego szkolenia dla 56 uczestników (łącznie w odniesieniu do wszystkich edycji) z tematu „Ergonomia na stanowisku pracy-profilaktyka zachowań." w ramach Projektu pt. „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem szkoleń w ramach Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy,  dla poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej -konkurs"


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1565251652.pdf [1092 kB]
Data składania ofert: 2019-08-16 12:00:00
Miejsce składania ofert: Ofertę z pełnymi kosztami należy przesłać drogą mailową na adres zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-08-08 10:07:32
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-08-08 10:07:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 1 SOPZ
Plik do pobrania: 1565251684.pdf [922 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-08-08 10:08:04
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-08-08 10:08:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 2 Formularz ofertowy (DOC)
Plik do pobrania: 1565251732.docx [724 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-08-08 10:08:52
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-08-08 10:08:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 2 Formularz ofertowy (PDF)
Plik do pobrania: 1565251749.pdf [240 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-08-08 10:09:09
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-08-08 10:09:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 3 Wykaz usług Wnioskodawca (DOC)
Plik do pobrania: 1565251786.docx [723 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-08-08 10:09:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-08-08 10:09:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 3 Wykaz usług Wnioskodawca (PDF)
Plik do pobrania: 1565251799.pdf [108 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-08-08 10:09:59
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-08-08 10:09:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 4 Wykaz usług Trener (DOC)
Plik do pobrania: 1565251827.docx [723 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-08-08 10:10:27
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-08-08 10:10:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 4 Wykaz usług Trener (PDF)
Plik do pobrania: 1565251841.pdf [120 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-08-08 10:10:41
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-08-08 10:10:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 5 Wzór Umowy
Plik do pobrania: 1565251867.pdf [2149 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-08-08 10:11:07
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-08-08 10:11:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1566209550.pdf [224 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-08-19 12:12:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-08-19 12:12:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;