logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-07-02 07:22:20

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-079/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Zakup i dostawa wózków platformowych i podnośnikowych w podziale na dwie części.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa wózków platformowych i podnośnikowych w podziale na dwie części.

Część nr 1 - Zakup i dostawa wózków platformowych (4 sztuki)

Część nr 2 - Zakup i dostawa wózka podnośnikowego (1 sztuka)

 


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1565702615.pdf [865 kB]
Data składania ofert: 2019-08-20 15:30:00
Miejsce składania ofert: Ofertę z pełnymi kosztami należy przesłać drogą mailową na adres zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-08-13 15:23:35
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-08-13 15:23:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał 1. SOPZ dla częsci nr 1 i części nr 2
Plik do pobrania: 1565702645.pdf [336 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-08-13 15:24:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-08-13 15:24:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 2 Formularz ofertowy dla części 1
Plik do pobrania: 1565702691.pdf [183 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-08-13 15:24:51
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-08-13 15:24:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 3 wzór umowy część 1
Plik do pobrania: 1565702821.pdf [824 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-08-13 15:27:01
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-08-13 15:26:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 4 Formularz ofertowy dla części 2
Plik do pobrania: 1565702840.pdf [181 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-08-13 15:27:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-08-13 15:27:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 5 Wzór umowy dla części 2
Plik do pobrania: 1565702857.pdf [819 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-08-13 15:27:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-08-13 15:27:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1567502647.pdf [484 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-09-03 11:24:07
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-09-03 11:24:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;