logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-08-11 03:38:39

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-081/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Zakup ubezpieczenia mienia oraz OC pracodawcy

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakupu ubezpieczenia mienia oraz OC na okres jednego roku. Rozpoczęcie okresu ubezpieczeniowego nastąpi 28.08.2019 r. Szczegółowy wykaz sprzętu oraz wycena zawarta została w załączniku nr 1.


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1565785922.pdf [504 kB]
Data składania ofert: 2019-08-23 09:00:00
Miejsce składania ofert: Ofertę z pełnymi kosztami należy przesłać drogą mailową na adres zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-08-14 14:32:02
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-08-14 14:31:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 1 Wykaz majątku
Plik do pobrania: 1565785947.pdf [445 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-08-14 14:32:27
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-08-14 14:32:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 2 Formularz ofertowy
Plik do pobrania: 1565786041.pdf [214 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-08-14 14:34:01
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-08-14 14:33:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1566826400.pdf [203 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-08-26 15:33:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Anna FORMEJSTER Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-08-26 15:33:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;