logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-02-21 22:30:13

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1sz-80/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Zorganizowanie i przeprowadzenie 4 edycji jednodniowego szkolenia dla 56 uczestników (łącznie w odniesieniu do wszystkich edycji) z tematu „Ergonomia na stanowisku pracy-profilaktyka zachowań.”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu  i przeprowadzeniu 4 edycji jednodniowego szkolenia dla 56 uczestników (łącznie w odniesieniu do wszystkich edycji) z tematu „Ergonomia na stanowisku pracy-profilaktyka zachowań." w ramach Projektu pt. „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem szkoleń w ramach Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy,  dla poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej -konkurs" (dalej Projekt)


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1566217857.pdf [1085 kB]
Data składania ofert: 2019-08-27 13:00:00
Miejsce składania ofert: Ofertę z pełnymi kosztami należy przesłać drogą mailową na adres zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-08-19 14:30:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-08-19 14:30:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 1 SOPZ
Plik do pobrania: 1566217892.pdf [911 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-08-19 14:31:32
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-08-19 14:31:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 2 Formularz ofertowy (PDF)
Plik do pobrania: 1566217977.pdf [252 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-08-19 14:32:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-08-19 14:32:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 2 Formularz ofertowy (DOC)
Plik do pobrania: 1566217995.docx [724 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-08-19 14:33:15
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-08-19 14:33:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 3 Wykaz usług Wnioskodawca (PDF)
Plik do pobrania: 1566218013.pdf [107 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-08-19 14:33:33
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-08-19 14:33:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 3 Wykaz usług Wnioskodawca (DOC)
Plik do pobrania: 1566218032.docx [723 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-08-19 14:33:52
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-08-19 14:33:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 4 Wykaz usług Trener (PDF)
Plik do pobrania: 1566218049.pdf [118 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-08-19 14:34:09
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-08-19 14:34:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 4 Wykaz usług Trener (DOC)
Plik do pobrania: 1566218075.docx [723 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-08-19 14:34:35
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-08-19 14:34:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1567598726.pdf [219 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-09-04 14:05:26
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-09-04 14:05:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;