logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-02-21 22:17:37

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-083/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Zakup wyposażenia do obsługi sekretariatu w trakcie przyjmowania i organizowania spotkań z beneficjentami oraz ekspertami podczas paneli eksperckich

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup wyposażenia do obsługi sekretariatu w trakcie przyjmowania i organizowania spotkań z beneficjentami oraz ekspertami podczas paneli eksperckich. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego w godzinach pracy tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. 


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1567671243.pdf [658 kB]
Data składania ofert: 2019-09-11 12:00:00
Miejsce składania ofert: mailem na adres: zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie ŚCP pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-09-05 10:14:03
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-09-05 10:13:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
SOPZ.pdf
Plik do pobrania: 1567671913.pdf [280 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-09-05 10:25:13
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-09-05 10:25:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy PDF
Plik do pobrania: 1567671950.pdf [209 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-09-05 10:25:50
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-09-05 10:25:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1568375640.pdf [133 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-09-13 13:54:00
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-09-13 13:53:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;