logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-07-02 06:59:20

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-088/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Usługa cateringu podczas spotkań informacyjnych i warsztatów - październik/listopad 2019 r.

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczy Zamówienia usługi cateringu w trakcie:

  

I.             Spotkań informacyjnych, które odbędą się:

  

02.10.2019 r. Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec

 

03.10.2019 r.Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Karbowa 26,

43-300 Bielsko-Biała

 

04.10.2019 r. Urząd Miasta Rybnika, ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

 

08.10.2019 r. Urząd Miasta, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa w godzinach 8.30 - 14.00

  

Liczba uczestników:

Spotkania planowane są dla maksymalnie 40 osób każde, jednak zakładamy, iż minimalna liczba uczestników, to 20 osób. Ostateczna liczba osób zostanie podana w późniejszym czasie, w ustalonym z wybranym Wykonawcą terminie. Prosimy o dokonanie wyceny z uwzględnieniem tych założeń.

 

Zakres zamówienia:

  

- zamówienie:

  1. Serwis kawowy przy rejestracji w godzinach 8.30 - 9.00 - kawa, herbata, cukier, cytryna, mleko do kawy, ciasto (1 porcja na osobę).

2. Poczęstunek w godzinach ok. 10.10 - 10.40 - kawa, herbata, cukier, cytryna, mleko do kawy, woda mineralna butelkowana ok. 0,5 l, sok butelkowany ok. 200 - 250 ml, kanapki (4 sztuki na osobę).

3. Przerwa kawowa w godzinach ok. 11.40 - 12.00 - kawa, herbata, cukier, cytryna, mleko do kawy, woda mineralna butelkowana ok. 0,5 l, sok butelkowany ok. 200 - 250 ml

 

- obsługa

rozłożenie cateringu do pół godziny przed rozpoczęciem spotkania, posprzątanie cateringu od pół godziny po zakończeniu spotkania.

Zleceniobiorca zapewnia własne naczynia (termosy/podgrzewacze, filiżanki, spodeczki, szklanki, łyżeczki, cukiernice, talerze itp.), zgodnie z wymaganiami menu, a także własne stoły. Nie dopuszcza się możliwości użycia naczyń i sztućców plastikowych.

Szczegółowy zakres zamówienia zawiera załącznik nr 1. do niniejszego ogłoszenia - ŚCP formularz ofertowy.

 

II.           Warsztatów, które odbędą się:

  01.10.2019  r. godz. 9:00-13:00 - Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, Chorzów, sala nr 6 na parterze,

22.10.2019  r. godz. 9:00-13:00 - Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, Chorzów, sala nr 6 na parterze,

05.11.2019  r. godz. 9:00-13:00 - Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, Chorzów, sala nr 6 na parterze,

06.11.2019  r. godz. 9:00-13:00 - Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, Chorzów, sala nr 6 na parterze,

  

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji w części z realizacji usługi tj. cateringu na warsztacie z pozycji 4 (06.11.2019  r.)  z powodu braku odpowiedniej liczby uczestników. O rezygnacji z realizacji usługi Wykonawca zostanie poinformowany na 2 dni robocze przed planowanym terminem wykonania usługi.

  

Liczba uczestników od 20 do 40. Liczba osób zostanie potwierdzona na dzień przed odbyciem się warsztatu. Prosimy o dokonanie wyceny z uwzględnieniem tych założeń.

  

Zakres oferty usługi cateringowej:

  

- zamówienie:

  kawa, herbata, cukier, mleko/śmietanka do kawy, cytryna, woda mineralna butelkowana gaz./niegaz. (poj. 0,5 l)/os, ciasto 1 porcja/os

  - obsługa:

rozłożenie cateringu do pół godziny przed rozpoczęciem warsztatu (Wykonawca zapewnia własne stoły), posprzątanie cateringu od pół godziny po zakończeniu warsztatu.

Zleceniobiorca zapewnia własne naczynia (termosy/podgrzewacze, filiżanki, spodeczki, szklanki, łyżeczki, cukiernice, talerze itp.) zgodnie z wymaganiami menu. Nie dopuszcza się możliwości użycia naczyń i sztućców plastikowych. Prosimy o dokonanie wyceny z uwzględnieniem tych założeń.

 

Szczegółowy zakres zamówienia zawiera załącznik nr 1. do niniejszego ogłoszenia - ŚCP formularz ofertowy.

 


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1568899244.pdf [878 kB]
Data składania ofert: 2019-09-25 12:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres krzysztof.winter@scp-slask.pl lub osobiście w siedzibie ŚCP, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, Wydział Informacji i Promocji. Decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-09-19 15:20:44
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-09-19 15:21:42
Odpowiedzialny merytorycznie: Anna Formejster - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-09-19 15:20:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy
Plik do pobrania: 1568899285.pdf [181 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-09-19 15:21:25
Ostatnia aktualizacja: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-09-19 15:21:42
Odpowiedzialny merytorycznie: Anna Formejster - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-09-19 15:21:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1569412111.pdf [186 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Starszy specjalista Sebastian Kurka 2019-09-25 13:48:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Anna Formejster - Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-09-25 13:48:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;