logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-07-12 15:59:24

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-119/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Świadczenie usług pocztowych

Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, jak również w zakresie zwrotu przesyłek niedoręczonych dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1575467304.pdf [510 kB]
Data składania ofert: 2019-12-11 13:00:00
Miejsce składania ofert: mailem na adres: zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie ŚCP pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-12-04 14:48:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-12-04 14:48:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy PDF
Plik do pobrania: 1575467327.pdf [527 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-12-04 14:48:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-12-04 14:48:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy DOC
Plik do pobrania: 1575467348.docx [750 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-12-04 14:49:08
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-12-04 14:49:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
SOPZ.pdf
Plik do pobrania: 1575467364.pdf [2018 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-12-04 14:49:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-12-11 14:49:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Pytania i odpowiedzi

Zamawiający w wyniku otrzymanych zapytań dotyczących wyjaśnień treści zapytania ofertowego w toczącym się postępowaniu przekazuje informacje jak w załączniku.


Plik do pobrania: 1575902596.pdf [1008 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-12-09 15:43:16
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-12-09 15:42:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1576070361.pdf [164 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-12-11 14:19:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-12-11 14:19:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;