logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-07-12 13:44:16

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-122/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

zakup/odnowienie certyfikatu SSL

Opis przedmiotu zamówienia:

zakup/odnowienie certyfikatu SSL posiadającego następujące funkcje:

- szyfrowanie połączeń co najmniej do 256bit,
- rozpoznawalność przez nowoczesne i popularne przeglądarki internetowe,

- certyfikat ważny na okres: 1 roku.

 


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1575901583.pdf [547 kB]
Data składania ofert: 2019-12-13 12:00:00
Miejsce składania ofert: mailem na adres: zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie ŚCP pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-12-09 15:26:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-12-09 15:26:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1576584952.pdf [151 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-12-17 13:15:52
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-12-17 13:15:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;