logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-07-12 15:17:42

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-126/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, jak również w zakresie zwrotu przesyłek niedoręczonych dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1576142447.pdf [534 kB]
Data składania ofert: 2019-12-18 13:00:00
Miejsce składania ofert: mailem na adres: zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie ŚCP pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-12-12 10:20:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-12-12 10:20:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy
Plik do pobrania: 1576142475.pdf [543 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-12-12 10:21:15
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-12-12 10:21:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
SOPZ.pdf
Plik do pobrania: 1576142493.pdf [2169 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-12-12 10:21:33
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-12-12 10:21:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Pytania i odpowiedzi

Zamawiający w wyniku otrzymanych zapytań dotyczących wyjaśnień treści zapytania ofertowego w toczącym się postępowaniu, przekazuje informacje jak w załączniku poniżej:

 


Plik do pobrania: 1576491020.pdf [545 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-12-16 11:10:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-12-16 11:10:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1576743568.pdf [129 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-12-19 09:19:28
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-12-19 09:19:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;