logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-07-12 13:46:43

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-127/2019
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Zakup zamka elektronicznego wraz z montażem w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup zamka elektronicznego wraz z montażem w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1576160610.pdf [1045 kB]
Data składania ofert: 2019-12-18 09:00:00
Miejsce składania ofert: mailem na adres: zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie ŚCP pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-12-12 15:21:32
Ostatnia aktualizacja: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-12-12 15:23:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-12-12 15:21:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy PDF
Plik do pobrania: 1576160528.pdf [218 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-12-12 15:22:08
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-12-12 15:22:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1576670547.pdf [138 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-12-18 13:02:27
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2019-12-18 13:02:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;