logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-04-05 12:21:43

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-128/2019
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Nadzór autorski Lokalnego Systemu Informatycznego na rok 2020, obejmujący opiekę nad infrastrukturą sprzętową oraz stałą opiekę nad systemem.

Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  znajduje się w załączniku nr 1.

Zamawiający informuje, że nie posiada praw autorskich do Lokalnego Systemu Informatycznego, a jedynym podmiotem posiadającym wszelkie prawa autorskie do ww. oprogramowania jest firma Art4net s.c. z siedzibą
w Katowicach przy ulicy Ściegiennego 49b/30.

 


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1577789850.pdf [572 kB]
Data składania ofert: 2020-01-08 09:00:00
Miejsce składania ofert: Ofertę z pełnymi kosztami należy przesłać drogą mailową na adres zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-12-31 11:57:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Krzysztof SPYRA p.o. Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2019-12-31 11:57:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 1 SOPZ
Plik do pobrania: 1577789867.pdf [841 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2019-12-31 11:57:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Krzysztof SPYRA p.o. Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2019-12-31 11:57:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1578661413.pdf [170 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2020-01-10 14:03:33
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2020-01-10 14:03:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;