logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-04-05 11:16:53

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-003/2020
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Usługa polegająca na sporządzeniu specjalistycznej opinii dotyczącej ustalenia czy zakup hali modułowej miał charakter robót budowlanych czy też wydatek ten stanowił nabycie nowego środka trwałego.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sporządzeniu specjalistycznej opinii dotyczącej ustalenia czy zakup hali modułowej miał charakter robót budowlanych czy też wydatek ten stanowił nabycie nowego środka trwałego.


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1578993806.pdf [893 kB]
Data składania ofert: 2020-01-22 12:00:00
Miejsce składania ofert: Ofertę z pełnymi kosztami należy przesłać drogą mailową na adres zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2020-01-14 10:23:26
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2020-01-14 10:23:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 1 SOPZ
Plik do pobrania: 1578993841.pdf [257 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2020-01-14 10:24:01
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2020-01-14 10:23:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 2 Formularz ofertowy

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2020-01-14 10:24:18
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2020-01-14 10:24:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 3 Wzór umowy
Plik do pobrania: 1578993878.pdf [1785 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2020-01-14 10:24:38
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2020-01-14 10:24:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1579781307.pdf [162 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2020-01-23 13:08:27
Odpowiedzialny merytorycznie: Zbyszek Zaborowski Zastępca Dyrektora
Dokument podpisano: 2020-01-23 13:08:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;