logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-07-12 14:07:50

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-048/2020
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Zakup wraz z dostawą maseczek ochronnych 3-warstwowych w ilości 200 sztuk.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup wraz z dostawą ochronnych maseczek 3-warstwowych w ilości 200 sztuk.

 


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1587372830.pdf [568 kB]
Data składania ofert: 2020-04-24 09:00:00
Miejsce składania ofert: mailem na adres: zamowienia@scp-slask.pl lub złożyć w sekretariacie ŚCP pokój 701c

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2020-04-20 10:53:50
Ostatnia aktualizacja: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2020-04-20 14:48:39
Odpowiedzialny merytorycznie: Anna Formejster Zastępca Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2020-04-20 10:53:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy PDF
Plik do pobrania: 1587372856.pdf [141 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2020-04-20 10:54:16
Ostatnia aktualizacja: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2020-04-20 14:49:51
Odpowiedzialny merytorycznie: Anna Formejster Zastępca Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2020-04-20 10:54:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy
Plik do pobrania: 1587372875.docx [748 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2020-04-20 10:54:35
Ostatnia aktualizacja: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2020-04-20 14:49:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Anna Formejster Zastępca Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2020-04-20 10:54:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1588248841.pdf [367 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2020-04-30 14:14:01
Odpowiedzialny merytorycznie: Krzysztof Spyra Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2020-04-30 14:13:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;