logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-07-12 15:18:59

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-059/2020
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Usługa polegająca na sporządzeniu specjalistycznej opinii.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sporządzeniu specjalistycznej opinii dotyczącej ustalenia czy elementy wchodzące w skład urządzenia prototypowego nie były używane na moment ich dostawy do beneficjenta jak również wycena wartości rynkowej na moment zakupu ww. elementów urządzenia.


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1590495610.pdf [918 kB]
Data składania ofert: 2020-06-04 15:00:00
Miejsce składania ofert: mailem na adres zamowienia@scp-slask.pl

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2020-05-26 14:20:10
Odpowiedzialny merytorycznie: Krzysztof Spyra Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2020-05-26 14:19:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy.pdf
Plik do pobrania: 1590495637.pdf [261 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2020-05-26 14:20:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Krzysztof Spyra Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2020-05-26 14:20:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
SOPZ.pdf
Plik do pobrania: 1590495657.pdf [306 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2020-05-26 14:20:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Krzysztof Spyra Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2020-05-26 14:20:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Wzór umowy.pdf
Plik do pobrania: 1590495675.pdf [1716 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2020-05-26 14:21:15
Odpowiedzialny merytorycznie: Krzysztof Spyra Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2020-05-26 14:21:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Plik do pobrania: 1592307635.pdf [188 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2020-06-16 13:40:35
Odpowiedzialny merytorycznie: Elżbieta Kabelis Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2020-06-16 13:40:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;