logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-08-05 19:12:36

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-068/2020
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz ksera.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do posiadanych przez Zamawiającego drukarek oraz ksera wyszczególnionych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (SOPZ).

 


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1595507966.pdf [653 kB]
Data składania ofert: 2020-07-31 09:00:00
Miejsce składania ofert: mailem na adres zamowienia@scp-slask.pl

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2020-07-23 14:39:26
Odpowiedzialny merytorycznie: Krzysztof Spyra Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2020-07-23 14:39:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Formularz ofertowy.pdf
Plik do pobrania: 1595507990.pdf [278 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2020-07-23 14:39:50
Odpowiedzialny merytorycznie: Krzysztof Spyra Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2020-07-23 14:39:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
SOPZ.pdf
Plik do pobrania: 1595508013.pdf [208 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2020-07-23 14:40:13
Odpowiedzialny merytorycznie: Krzysztof Spyra Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2020-07-23 14:40:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Projekt umowy.pdf
Plik do pobrania: 1595508038.pdf [887 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2020-07-23 14:40:38
Odpowiedzialny merytorycznie: Krzysztof Spyra Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2020-07-23 14:40:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;