logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-08-05 18:08:32

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-069/2020
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej 30000 euro

Zakup i dostawa podstawki z uchwytem do przepisywania dokumentów w ilości 4 sztuk wraz z transportem do siedziby Zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa podstawki
z uchwytem do przepisywania dokumentów w ilości 4 sztuk wraz z transportem
do siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć uchwyty
do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w jego siedzibie w godzinach pracy tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.

Zakup realizowany jest w ramach Projektu pt. „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem szkoleń w ramach Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy,  dla poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej -konkurs".

 


Ogłoszenie o zamówieniu
Plik do pobrania: 1596196806.pdf [895 kB]
Data składania ofert: 2020-08-10 10:00:00
Miejsce składania ofert: w wersji elektronicznej na adres e-mail zamowienia@scp-slask.pl.

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2020-07-31 14:00:06
Odpowiedzialny merytorycznie: Krzysztof SPYRA Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2020-07-31 13:59:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 1 SOPZ
Plik do pobrania: 1596196855.pdf [157 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2020-07-31 14:00:55
Odpowiedzialny merytorycznie: Krzysztof SPYRA Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2020-07-31 14:00:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 2 Formularz ofertowy
Plik do pobrania: 1596196874.pdf [209 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2020-07-31 14:01:14
Odpowiedzialny merytorycznie: Krzysztof SPYRA Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2020-07-31 14:01:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 3 Wzór umowy
Plik do pobrania: 1596196895.pdf [987 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2020-07-31 14:01:35
Odpowiedzialny merytorycznie: Krzysztof SPYRA Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2020-07-31 14:01:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał. 1 SOPZ (wersja kolor)
Plik do pobrania: 1596198020.pdf [165 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2020-07-31 14:20:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Krzysztof SPYRA Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2020-07-31 14:20:00
[+] Rejestr zmian dokumentu
Zał.2 Formularz ofertowy (wersja kolor)
Plik do pobrania: 1596198043.pdf [213 kB]

Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2020-07-31 14:20:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Krzysztof SPYRA Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2020-07-31 14:20:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;