logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-05-29 23:51:56

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy


Ogłoszenie Nr

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru

na wolne stanowisko urzędnicze na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Wydziale Rozliczeń

Uzasadnienie:

Informujemy, że unieważniony zostaje na wolne stanowisko urzędnicze na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Wydziale Rozliczeń, ogłoszony w dniu 6 marca 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości i na tablicy informacyjnej Centrum.

Osoby, które złożyły dokumenty w niniejszym naborze mogą je odebrać w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, V piętro, pok. 502 w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania niniejszej informacji. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 


Data publikacji: 2018-03-08
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk - koordynator Jacek Maciejewski 2018-03-08 12:13:28
Odpowiedzialny merytorycznie: Bartosz ROZPONDEK Dyrektor ŚCP
Dokument podpisano: 2018-03-08 12:14:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;