logo bip

Czas wygenerowania treści 2019-09-21 20:12:06

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy


Ogłoszenie Nr 112 z dnia 2018-07-04

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
z siedzibą przy ul. Katowickiej 47
41-500  Chorzów

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Autokontroli i Postępowań Administracyjnych, liczba etatów: 1 etat
Liczba osób do zatrudnienia: 1

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru

0

Uzasadnienie:

Informujemy, że unieważniony zostaje nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Autokontroli i Postępowań Administracyjnych w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, ogłoszony w dniu 4 lipca 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości i na tablicy informacyjnej Centrum.

 Osoby, które złożyły dokumenty w niniejszym naborze mogą je odebrać w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, V piętro, pok. 502 w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania niniejszej informacji. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. 

 

 


Data publikacji: 2018-07-11
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2018-07-11 13:46:09
Odpowiedzialny merytorycznie: Bartosz Rozpondek Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2018-07-11 13:48:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;