logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-05-30 00:07:50

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy


Ogłoszenie Nr

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru

na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Kontroli w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, wybrany do zatrudnienia został: Pan Marek Wieczorkowski zamieszkały w Będzinie;

Uzasadnienie:

W ramach naboru wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymagania formalne. W dniu 8 maja 2019 r. przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną. Wybrany kandydat wykazał się wymaganym poziomem wiedzy merytorycznej z zakresu wskazanym w ogłoszeniu. Komisja Rekrutacyjna za sposób wypowiedzi oraz zachowanie kandydata przyznała wymaganą liczbę punktów. Tym samym kandydatura wyżej wymienionej osoby została uznana za spełniające wymagania Komisji Rekrutacyjnej i rekomendowana do zatrudnienia.


Data publikacji: 2019-05-08
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Główny specjalista - informatyk Damian Bałaga 2019-05-08 12:01:21
Odpowiedzialny merytorycznie: Bartosz Rozpondek Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2019-05-08 12:01:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;