O Śląskim Centrum Przedsiębiorczości

Kim jesteśmy.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości to samorządowa jednostka wspierająca firmy z regionu jako instytucja pośrednicząca w ramach funduszy unijnych (RPO WSL 2007-2013, PRO WSL 2014-2020, Fundusze  Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027).  Nasze działania adresowane są przede wszystkim do mikro, małych, średnich a także dużych przedsiębiorstw, którym pomagamy w zakresie wdrażania innowacji, podnoszenia konkurencyjności, prowadzenia prac B+R oraz komercjalizacji ich wyników, umożliwiamy również przedsiębiorcom sektora MŚP promocję produktów oraz usług  podczas branżowych targów międzynarodowych. Ponadto nasza oferta kierowana jest do Instytucji Otoczenia Biznesu, dzięki czemu zapewniamy im możliwość rozwoju i profesjonalizacji usług.

Szczegółowe informacje nt.  uregulowań prawnych stanowiących podstawę działalności naszej Instytucji znajdą Państwo poniżej w części PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI ŚCP.