logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-09-21 11:17:06

Ogłoszenia o zamówieniach

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-077/2020
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup wraz z dostawą jednej skrzynki na klucze na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Data składania ofert: 2020-09-16 10:00:00 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;