logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-07-08 01:15:50

Ogłoszenia o zamówieniach

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-064/2020
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Przedłużenie lub zakup licencji oprogramowania antywirusowego z firewall dla komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych.
Data składania ofert: 2020-07-07 09:00:00

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-063/2020
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Zakup i dostawa komputerów przenośnych, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Data składania ofert: 2020-06-30 11:00:00

Zamówienie zwolnione z ustawy PZP
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
Zamówienie nr: SCP/ZP/383/1-062/2020
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wynajem pomieszczeń biurowych oraz magazynowo -biurowych na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości na okres 3 lat.
Data składania ofert: 2020-07-07 10:00:00 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;