Kontrole zewnętrzne

Kontrola zewnętrzna nr: 6/2024

Kontrola na zakończenie realizacji projektu Plan Działań na lata 2022-2023 w ramach Osi Priorytetowej XV Pomoc Techniczna - REACT-EU Działania 15.1 Pomoc Techniczna - REACT-EU - ŚCP


Kontrola zewnętrzna nr: 4/2024

Kontrola na zakończenie realizacji projektu Plan Działań na rok 2023 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna - ŚCP współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
Kontrola zewnętrzna nr: 10/2023

Audyt operacji w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

Kontrola zewnętrzna nr: 9/2023

Audyt operacji w Instytucji Pośredniczącej – Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

Kontrola zewnętrzna nr: 8/2023

Kontrola na zakończenie realizacji projektu Plan Działań na rok 2022 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna - ŚCP współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

Kontrola zewnętrzna nr: 7/2023

Audyt operacji w Instytucji Pośredniczącej – Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  2014-2020

Kontrola zewnętrzna nr: 6/2023

Kontrola krzyżowa koordynowana – weryfikacja i wykluczanie podwójnego finansowania wydatków w ramach różnych programów operacyjnych.

 


Kontrola zewnętrzna nr: 5/2023

Audyt operacji w Instytucji Pośredniczącej – Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Kontrola zewnętrzna nr: 2/2023

Kontrola na zakończenie realizacji projektu Plan Działań na rok 2021 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna - ŚCP współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

Kontrola zewnętrzna nr: 1/2023

Audyt operacji w Instytucji Pośredniczącej – Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


Kontrola zewnętrzna nr: 9/2022

Zakres czasowy i tematyczny kontroli: Kontrola na zakończenie realizacji projektu Plan Działań na rok 2020 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna - ŚCP współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Kontrola zewnętrzna nr: 8/2022

Audyt operacji w Instytucji Pośredniczącej – Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Kontrola zewnętrzna nr: 7/2022

Audyt operacji w Instytucji Pośredniczącej – Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


Kontrola zewnętrzna nr: 5/2022

Audyt operacji w Instytucji Pośredniczącej – Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


Kontrola zewnętrzna nr: 3/2022

Zakres czasowy i tematyczny kontroli: Kontrola przestrzegania przepisów Kodeksu pracy oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości


Kontrola zewnętrzna nr: 2/2022

Zakres czasowy i tematyczny kontroli: Audyt operacji w Instytucji Pośredniczącej – Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


Kontrola zewnętrzna nr: 1/2022

Zakres czasowy i tematyczny kontroli: Kontrola na zakończenie realizacji projektu Plan Działań na rok 2019 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna - ŚCP współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Podłączenie artykułu.
Sebastian Szadkowski 2024-05-27 11:12:52
Edycja dokumentu : Podłączenie artykułu.
Sebastian Szadkowski 2024-05-17 14:04:43
Edycja dokumentu : Podłączenie artykułu.
Sebastian Szadkowski 2024-04-19 13:39:31
Edycja dokumentu : Podłączenie artykułu.
Sebastian Szadkowski 2024-04-12 09:20:09
Edycja dokumentu : Podłączenie artykułów.
Sebastian Szadkowski 2024-04-10 14:34:02
Edycja dokumentu : Podłączenie artykułów.
Sebastian Szadkowski 2024-01-23 12:52:33
Edycja dokumentu : Podłączenie artykułu
Sebastian Szadkowski 2024-01-23 12:33:42
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2023-09-05 13:49:36
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2023-09-05 13:44:01
Edycja dokumentu : dodanie do działu
Damian Bałaga 2023-05-23 13:37:50
Edycja dokumentu : Dodanie kontroli 1, 2, 3, 4 z 2023 roku
Jacek Maciejewski 2023-05-11 12:30:41
Edycja dokumentu : Dodano artykuł 452
Jacek Maciejewski 2022-10-18 13:40:50
Edycja dokumentu : kontrola 9/2022
Damian Bałaga 2022-10-14 14:16:05
Edycja dokumentu : Dodano artykuły 442, 443
Jacek Maciejewski 2022-09-26 12:28:31
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu 390
Jacek Maciejewski 2022-05-20 10:51:13
Edycja dokumentu : Dodanie artykułów 380 i 381
Jacek Maciejewski 2022-05-06 10:01:12
Edycja dokumentu : Dodanie artykułów 363,364,365
Jacek Maciejewski 2022-04-06 12:10:08
Wprowadzenie dokumentu : Publikacja działu
Jacek Maciejewski 2022-04-06 11:37:22