Skróty stosowane na BIP

Słownik skrótów stosowanych w BIP

BIP - Biuletyn Informacji Publicznych

ePUAP
- elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

GIODO
– Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Główna strona BIP
- biuletyn, prezentujący informacje na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron BIP.

IZ
– Instytucja Zarządzająca

PeUP
- Platforma e-Usług Publicznych

Redakcja
-Redakcja BIP ŚCP

SEKAP
- System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

SIWZ
– specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ufp
– Ustawa o finansach publicznych

Udip
- Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn.zm.)

UMWS
- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ŚCP
- Śląskie Centrum Przedsiębiorczości


Rejestr zmian
Wprowadzenie dokumentu : Opublikowanie artykułu
Jacek Maciejewski 2020-09-23 08:36:01

Otwarte dane Pokaż dane