Ustawa o języku migowym i innych środkach kominikowania

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. nr 209, poz 1243) informujemy, iż Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wyznacza adres e-mail: scp@scp-slask.pl jako główne źródło komunikacji dla osób uprawnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 wskazanej ustawy. Jednocześnie informujemy, że osoby uprawnione,  o których mowa art. 11 ust. 3  winny zgłaszać chęć skorzystania z usług tłumacza  co najmniej na 3 dni robocze przed tym  zdarzeniem  i  wskazać proponowaną datę wizyty wraz z danymi kontaktowymi oraz sposób komunikowania się w celu zrealizowania zgłoszenia.
Ponadto prosimy o doprecyzowanie tematyki spotkania.

Rejestr zmian
Wprowadzenie dokumentu : Opublikowanie artykułu
Jacek Maciejewski 2020-09-21 19:22:42

Otwarte dane Pokaż dane