Redakcja serwisu

Redaktor BIP

(wyznaczony na podstawie zarządzenia SCP.ZD.010-7/22 w sprawie wyznaczenia osób pełniących funkcję Redaktora BIP oraz powołanie Zespołu redaktorów BIP) : 

Jacek Maciejewski Główny specjalista - informatyk - koordynator
Telefon: (032) 7439203
Email: jacek.maciejewski@scp-slask.pl

Zespół reaktorów BIP

(wyznaczeni na podstawie zarządzenia SCP.ZD.010-7/22 w sprawie wyznaczenia osób pełniących funkcję Redaktora BIP oraz powołanie Zespołu redaktorów BIP) :

Grzegorz Gacek Inspektor - informatyk
Telefon: 327439170
Email: grzegorz.gacek@scp-slask.pl

Damian Bałaga Główny specjalista - informatyk

Telefon: 327439170
Email: damian.balaga@scp-slask.pl

Zakres zadań Redaktora oraz Zespołu został określony w Procedurze publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej (załącznik do Zarządzenia Dyrektora nr SCP.ZD.010-5/22 z dnia 15 marca 2022 r.)

Koordynatorzy BIP

(wyznaczeni na podstawie zarządzenia SCP.ZD.010-6/22 w sprawie wyznaczenia osób pełniących funkcję Koordynatora BIP):

Anna Trólka - Wydział informacji, promocji i kontaktów z mediami
Alicja Kosobudzka - Zespół ds. obsługi kadrowej
Michał Mol - Wydział systemowy
Ewa Pośpiech-Baranowska - Wydział organizacyjny

Zakres zadań Koordynatorów został określony w Procedurze publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej (załącznik do Zarządzenia Dyrektora nr SCP.ZD.010-5/22 z dnia 15 marca 2022 r.)

Osoba właściwa do przekazywania informacji:

Jacek Maciejewski - wyznaczony do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji niezbędnych do zamieszczania na stronie głównej BIP oraz o powiadamianiu ww. ministra o zmianach w tejże treści.


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści
Jacek Maciejewski 2022-03-22 10:28:08
Edycja dokumentu : Podpięcie pozycji menu
Jacek Maciejewski 2022-01-04 07:55:17
Wprowadzenie dokumentu : Publikacja artykułu
Jacek Maciejewski 2022-01-04 07:54:44

Otwarte dane Pokaż dane