Kontrole zewnętrzne


Kontrola zewnętrzna nr: 9/2022

Zakres czasowy i tematyczny kontroli: Kontrola na zakończenie realizacji projektu Plan Działań na rok 2020 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna - ŚCP współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Kontrola zewnętrzna nr: 8/2022

Audyt operacji w Instytucji Pośredniczącej – Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Kontrola zewnętrzna nr: 7/2022

Audyt operacji w Instytucji Pośredniczącej – Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020Kontrola zewnętrzna nr: 5/2022

Audyt operacji w Instytucji Pośredniczącej – Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Kontrola zewnętrzna nr: 3/2022

Zakres czasowy i tematyczny kontroli: Kontrola przestrzegania przepisów Kodeksu pracy oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości


Kontrola zewnętrzna nr: 2/2022

Zakres czasowy i tematyczny kontroli: Audyt operacji w Instytucji Pośredniczącej – Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


Kontrola zewnętrzna nr: 1/2022

Zakres czasowy i tematyczny kontroli: Kontrola na zakończenie realizacji projektu Plan Działań na rok 2019 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna - ŚCP współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Dodano artykuł 452
Jacek Maciejewski 2022-10-18 13:40:50
Edycja dokumentu : kontrola 9/2022
Damian Bałaga 2022-10-14 14:16:05
Edycja dokumentu : Dodano artykuły 442, 443
Jacek Maciejewski 2022-09-26 12:28:31
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu 390
Jacek Maciejewski 2022-05-20 10:51:13
Edycja dokumentu : Dodanie artykułów 380 i 381
Jacek Maciejewski 2022-05-06 10:01:12
Edycja dokumentu : Dodanie artykułów 363,364,365
Jacek Maciejewski 2022-04-06 12:10:08
Wprowadzenie dokumentu : Publikacja działu
Jacek Maciejewski 2022-04-06 11:37:22