Kontrola zewnętrzna nr: 6/2022

Audyt systemu zarządzania i kontroli
Podmiot kontrolujący: Krajowa Administracja Skarbowa
Termin rozpoczęcia kontroli: 2022-05-02
Kontrola zewnętrzna nr: 6/2022
Podmiot kontrolowany: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: Audyt systemu zarządzania i kontroli
Wyniki zakończonej kontroli: Czynności kontrolne w toku

Rejestr zmian
Wprowadzenie dokumentu : Publikacja artykułu
Jacek Maciejewski 2022-05-20 10:50:41

Otwarte dane Pokaż dane