Zamówienia publiczne - archiwum

Archiwalne ogłoszenia o zamówieniach publicznychŚwiadczenie usług pocztowych

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, jak również w zakresie zwrotu przesyłek niedoręczonych dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.


Zakup lub odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych

Zakup lub odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych do podpisywania dokumentów do ZUS oraz opatrywania dokumentów elektronicznych (pakiet office, pdf) bezpiecznym podpisem elektronicznym w ilości 4 szt. na okres 1 rok.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym.Usługa organizacji i przeprowadzeniu dwóch edycji dwudniowego szkolenia zamkniętego, dla łącznie 56 pracowników Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Usługa organizacji i przeprowadzeniu dwóch edycji dwudniowego szkolenia zamkniętego, dla łącznie 56 pracowników Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości z tematu „Podwójne finansowanie wydatków oraz kumulacja pomocy w kontekście pomocy państwa w przeciwdziałaniu skutkom pandemii w przypadku projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.”Rejestr zmian
Edycja dokumentu : <span>Przesunięcie artykułów do archiwum: 77, 78, 81, 83, 86, 89, 90, 93, 94, 96, 97, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 111, 112, 114, </span><span>115, 116,<span> </span></span><span>117, 118, 119, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 137</span>
Jacek Maciejewski 2021-02-22 07:42:20
Wprowadzenie dokumentu : Dodanie działu
Jacek Maciejewski 2020-09-24 00:31:27