Zamówienia publiczne - archiwum

Archiwalne ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Zakup sprzętu komputerowego

Zamówienie zostało opublikowane 15.09.2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu e-Zamówienia pod numerem 23/BZP 00398413/01.

Postępowanie prowadzone jest wyłącznie na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl.

Link prowadzący do widoku postępowania na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-81be829d-5396-11ee-9aa3-96d3b4440790

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-81be829d-5396-11ee-9aa3-96d3b4440790


Zakup mebli biurowych w podziale na 2 części wraz z dostawą, wniesieniem do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń oraz montażem w siedzibie Zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli biurowych w podziale na 2 części wraz z dostawą, wniesieniem do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń oraz montażem w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 Opis przedmiotu zamówienia.


Świadczenie usług medycznych dla pracowników Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w roku 2023

Świadczenie usług medycznych dla pracowników ŚCP w roku 2023 r., w stosunku do których rodzaj i zakres badań będzie wynikał z charakterystyki poszczególnych stanowisk pracy, zawartej w skierowaniach na badania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2067 z późn. zm.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.


Zakup serwerów wraz z akcesoriami komputerowymi

Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów wraz z akcesoriami komputerowymi w podziale na 3 części.
  1. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty jest w załączniku nr 2 do SWZ.
  2. Projektowane postanowienia umowy w sprawie powyższego zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, znajdują się w Załącznikach nr 4, 5, 6 do SWZ.
  3. Instrukcje dla Wykonawcy znajdują się pod adresem:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje


Sukcesywne publikowanie ogłoszeń o pracę (do 10 sztuk) na portalu internetowym w 2022 roku.

Publikacja do 10 ogłoszeń na portalu internetowym, zajmującym się publikacją ogłoszeń o pracę. Okres publikacji – minimum 14 dni. Zamawiający treść ogłoszeń przekaże wybranemu Wykonawcy zgodnie z zapotrzebowaniem. Ogłoszenie zostanie zamieszczone niezwłocznie, zgodnie z instrukcją wybranego portalu Wykonawcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Długoterminowy najem 3 fabrycznie nowych samochodów osobowych w podziale na 3 części na rzecz ŚCP, wraz z ich ubezpieczeniem, świadczeniem obsługi serwisowej oraz innych czynności zgodnie z OPZ.

Przedmiotem zamówienia jest długoterminowy najem trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych w podziale na trzy części na rzecz Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości wraz z ich ubezpieczeniem, świadczeniem obsługi serwisowej oraz innych czynności, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

 Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości nt. „Zmowa przetargowa i inne trudności w realizacji zamówień publicznych, w tym koncepcja nowego prawa zamówień publicznych.”

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla  pracowników Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości nt. „Zmowa przetargowa i inne trudności w realizacji zamówień publicznych, w tym koncepcja nowego prawa zamówień publicznych.”

Usługa odbioru i utylizacji odpadów

Usługa odbioru i utylizacji odpadów w postaci zużytych lub zepsutych składników majątkowych Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Świadczenie usług pocztowych

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, jak również w zakresie zwrotu przesyłek niedoręczonych dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.


Zakup lub odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych

Zakup lub odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych do podpisywania dokumentów do ZUS oraz opatrywania dokumentów elektronicznych (pakiet office, pdf) bezpiecznym podpisem elektronicznym w ilości 4 szt. na okres 1 rok.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym.Usługa organizacji i przeprowadzeniu dwóch edycji dwudniowego szkolenia zamkniętego, dla łącznie 56 pracowników Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Usługa organizacji i przeprowadzeniu dwóch edycji dwudniowego szkolenia zamkniętego, dla łącznie 56 pracowników Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości z tematu „Podwójne finansowanie wydatków oraz kumulacja pomocy w kontekście pomocy państwa w przeciwdziałaniu skutkom pandemii w przypadku projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.”
Rejestr zmian
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 15:33:14
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 15:30:51
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 15:28:47
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 15:26:46
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 15:24:49
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 15:22:49
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 15:20:43
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 15:18:43
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 15:16:25
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 15:13:59
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 15:11:28
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 15:09:27
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 15:07:02
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 15:04:16
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 15:02:03
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 14:58:07
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 14:56:17
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 14:54:21
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 14:52:42
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 14:50:52
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 14:48:51
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 14:46:37
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 14:44:40
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 14:43:12
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 14:39:50
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 14:37:48
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 14:35:02
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 14:32:39
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 14:30:51
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 14:28:45
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 14:22:14
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 14:20:04
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 14:18:02
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 14:16:28
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 14:13:23
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 14:10:54
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 14:08:44
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 14:06:32
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 13:58:16
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 13:54:51
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 13:48:35
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 13:46:39
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 13:44:36
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 13:42:58
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 13:41:12
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 13:39:31
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 13:37:38
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 13:34:56
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 13:31:43
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 13:28:53
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 13:26:28
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 13:23:51
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 13:21:45
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 13:19:29
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 13:17:06
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 13:14:51
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 13:12:39
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 13:10:52
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 13:09:04
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 13:07:24
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 13:05:29
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 13:03:26
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 13:01:28
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 12:59:43
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 12:57:24
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 12:54:56
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 12:52:49
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 12:50:19
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 12:48:05
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 12:45:54
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 12:43:15
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 12:40:39
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 12:38:12
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 12:36:19
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 12:33:36
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 12:31:26
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 12:28:45
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 12:26:52
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 12:24:41
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 12:22:02
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 12:20:01
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 12:16:01
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 12:13:38
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 12:10:35
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 12:05:25
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 11:59:39
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 11:57:20
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 11:54:40
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 11:52:18
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 11:49:48
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 11:47:17
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 11:44:57
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 11:42:37
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 11:40:08
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 11:37:00
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 11:33:44
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 10:14:37
Edycja dokumentu : <p>Przeniesienie artykułu do archiwum.</p>
Sebastian Szadkowski 2024-01-12 09:56:14
Edycja dokumentu : <span>Dodanie artykułów 326,399,410,483,471,438,456,337,339,454,317,411,424,429,457,419,391,449,298,485,327,330,329,489,467,340,379,310,488,319,478,474,481,458,376,459,476,377,335,440,455,345,359,313,406,472,477,367,333,426,434,425,482,475,486,407,396,444,366,320,450,349,401,342,412,417,321,378,479,357,322,427,307,334,416,473,398,432,436,338,361,409,354 (przeniesienie do archiwum)</span>
Jacek Maciejewski 2023-01-15 21:37:57
Edycja dokumentu : dodanie wyników do 09.2020 - link na starą stronę
Damian Bałaga 2022-01-11 10:54:24
Edycja dokumentu : dodanie zamówień 2021 do archiwum
Damian Bałaga 2022-01-11 10:49:03
Edycja dokumentu : <span>Przesunięcie artykułów do archiwum: 77, 78, 81, 83, 86, 89, 90, 93, 94, 96, 97, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 111, 112, 114, </span><span>115, 116,<span> </span></span><span>117, 118, 119, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 137</span>
Jacek Maciejewski 2021-02-22 07:42:20
Wprowadzenie dokumentu : Dodanie działu
Jacek Maciejewski 2020-09-24 00:31:27