Zakup serwerów wraz z akcesoriami komputerowymi

Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów wraz z akcesoriami komputerowymi w podziale na 3 części.
  1. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty jest w załączniku nr 2 do SWZ.
  2. Projektowane postanowienia umowy w sprawie powyższego zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, znajdują się w Załącznikach nr 4, 5, 6 do SWZ.
  3. Instrukcje dla Wykonawcy znajdują się pod adresem:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje

Zamówienie podzielone jest na 3 części:

Część I – Serwer (1 sztuka)

Część II – NAS – sieciowa macierz dyskowa (1 sztuka)

Część III – Dyski twarde (8 sztuk)

ryb zamówienia: Podstawowy art. 275 pkt.1
 
Rodzaj zamówienia: Dostawy

Uwaga:
 Nr ID postępowania zarejestrowanego na miniportalu to8221b223-9080-42d6-85b0-8c1bd3c18a3c

Postępowanie zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.06.2022 r.

Załączniki
Wyjaśnienia nr 1 z dnia 17.06.2022r - wersja dostępna cyfrowo [DOCX 176,4kB]
Wyjaśnienia nr 1 z dnia 17.06.2022r [PDF 238,0kB]
Specyfikacja Warunków Zamówienia (wersja PDF) [PDF 5,4MB]
Specyfikacja Warunków Zamówienia (wersja dostępna cyfrowo) [DOCX 218,6kB]
Zał. nr 1 Formularz ofertowy (wersja PDF) [DOCX 191,3kB]
Zał. nr 1 Formularz ofertowy (wersja dostępna cyfrowo) [PDF 307,2kB]
Zał. nr 1 do Formularza ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy (wersja PDF) [PDF 825,7kB]
Zał. nr 1 do Formularza ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy (wersja dostępna cyfrowo) [DOC 186,0kB]
Zał. nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia (wersja PDF) [PDF 247,0kB]
Zał. nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia (wersja dostępna cyfrowo) [DOCX 902,8kB]
Zał. nr 3 - Charakterystyka oferowanego sprzętu (wersja PDF) [PDF 255,3kB]
Zał. nr 3 - Charakterystyka oferowanego sprzętu (wersja dostępna cyfrowo) [DOCX 904,9kB]
Zał. nr 4 - Projektowane postanowienia umowy dla części I (wersja PDF) [PDF 613,7kB]
Zał. nr 4 - Projektowane postanowienia umowy dla części I (wersja dostępna cyfrowo) [DOCX 187,5kB]
Zał. nr 5 - Projektowane postanowienia umowy dla części II (wersja PDF) [PDF 614,2kB]
Zał. nr 5 - Projektowane postanowienia umowy dla części II (wersja dostępna cyfrowo) [DOCX 187,3kB]
Zał. nr 6 - Projektowane postanowienia umowy dla części III (wersja PDF) [PDF 612,9kB]
Zał. nr 6 - Projektowane postanowienia umowy dla części III (wersja dostępna cyfrowo) [DOCX 187,4kB]
Zał. nr 3 do projektowanych postanowień umowy - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (wersja PDF) [PDF 447,8kB]
Zał. nr 3 do projektowanych postanowień umowy - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (wersja dostępna cyfrowo) [DOCX 173,0kB]
Ogłoszenie o zamówieniu - BZP (wersja PDF) [PDF 145,6kB]
Ogłoszenie o zamówieniu - miniportal (wersja PDF) [PDF 472,7kB]
Informacja o kwocie - zakup serwerów wraz z akcesoriami (wersja dostępna cyfrowo) [DOCX 172,2kB]
Informacja o kwocie - zakup serwerów wraz z akcesoriami (wersja PDF) [PDF 163,5kB]
Informacja z otwarcia ofert - zakup serwerów wraz z akcesoriami (wersja dostępna cyfrowo) [DOCX 183,2kB]
Informacja z otwarcia ofert - zakup serwerów wraz z akcesoriami (wersja PDF) [PDF 363,8kB]


Rejestr zmian
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-22 13:30:53
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-22 13:30:41
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-22 13:30:12
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-22 13:30:12
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-22 08:52:04
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-22 08:51:48
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-22 08:51:06
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-22 08:51:06
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Gacek 2022-06-17 11:42:34
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Gacek 2022-06-17 11:42:08
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Gacek 2022-06-17 11:41:42
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Gacek 2022-06-17 11:41:42
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-13 15:07:50
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-13 15:07:45
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-13 15:07:29
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-13 15:07:15
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-13 15:06:33
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-13 15:06:19
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-13 15:06:00
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-13 15:05:46
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-13 15:05:27
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-13 15:05:13
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-13 15:04:37
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-13 15:04:18
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-13 15:03:47
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-13 15:03:29
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-13 15:02:51
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-13 15:02:30
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-13 15:01:44
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-13 15:00:57
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-13 15:00:15
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-13 15:00:02
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-13 14:59:15
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-13 14:58:49
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-13 14:58:33
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-13 14:58:02
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-13 14:58:02
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-13 14:58:02
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-13 14:58:01
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-13 14:58:01
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-13 14:58:01
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-13 14:58:00
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-13 14:58:00
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-13 14:58:00
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-13 14:58:00
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-13 14:57:59
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-13 14:57:58
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-13 14:57:58
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-13 14:57:58
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-13 14:57:58
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-13 14:57:58
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-13 14:57:57
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-13 14:57:57
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-13 14:57:56
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2022-06-13 14:57:56
Wprowadzenie dokumentu : Publikacja artykułu
Jacek Maciejewski 2022-06-13 14:57:28

Otwarte dane Pokaż dane